Actievoorwaarden ``gratis hotelovernachting``

Deelname

 • Deelname aan deze actie houdt in dat u akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • Om aanspraak te maken te maken op de gratis overnachting dient de deelnemer het contactformulier volledig ingevuld aan AVILLA B.V. te bevestigen en wordt deze automatisch aan AVILLA B.V. verzonden. Alleen via deze manier kan er met de actie worden mee gedaan.
 • De actie loopt t/m 31-12-2017.
 • Medewerkers en zakelijke partners van AVILLA B.V. worden van deelname aan deze actie uitgesloten.
 • De actie is te vinden via https://www.avilla.life/overnachting/

Prijs

 • De prijs, te weten een gratis hotelovernachting in het SleepWood Hotel Belgie Adres: Neustraße 61 B-4700 Eupen Belgie, houdt het volgende in: één hotelovernachting voor twee personen op een datum in nader overleg met het hotel (hierna te noemen: “de prijs”).
 • Sleepwood Hotel is bereikbaar op telefoonnummer: +32 87 55 50 88 of e-mail: / kontakt@sleepwood.eu
 • De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar door de winnaars en is niet inwisselbaar voor geld, producten en dergelijke.
 • Transportkosten en andere kosten die gemaakt worden kunnen op geen enkele manier in rekening worden gebracht bij AVILLA B.V. of anderen die betrokken zijn bij deze actie.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • AVILLA B.V. Dekker Hout B.V. en Sleepwood Hotel zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, schade, mogelijke problemen of gebreken of letsel geleden als een direct of indirect gevolg van gebruikmaking van de prijs of deelname aan de actie.
 • AVILLA B.V. Dekker Hout B.V. en Sleepwood Hotel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten.
 • Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. AVILLA B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, aan te passen dan wel de actie te staken. Een eventuele wijziging, aanpassing of staking van de actie zal door AVILLA B.V. op passende wijze publiekelijk via haar website bekend worden gemaakt.
 • Klachten of vragen met betrekking tot de ballonvaartactie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan AVILLA B.V.
 • AVILLA B.V. streeft ernaar de klachten of vragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van gegevens

 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van AVILLA B.V. en worden niet aan derden verkocht of verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. De gegevens plaatsen wij op onze mailinglijst. U wordt via deze gegevens via nieuwsbrieven of dergelijke afkomstig van AVILLA B.V. op de hoogte gehouden . U kunt zich op elk moment afmelden onderaan de nieuwsbrief zelf of ons een e-mail te sturen via contactformulier op onze website: AVILLA.life
 • De winnaars van de prijs geven AVILLA B.V. toestemming om kosteloos de verstrekte naam en woonplaats en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten zoals de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder maar niet beperkt tot magazines en internet.

Deze actie wordt georganiseerd door:

 • AVILLA B.V.
  Postbus 97
  3253 ZH  OUDDORPKamer van Koophandel nummer: 68849036
  BTW nummer: NL 85761 7047 B01

De prijs wordt uitgegeven door:

 • Dekker Hout
  De Werf 15
  2544 EH Den HaagKamer van Koophandel nummer: 27086684
  BTW nummer: NL 0050.12.387.303